För en hållbar skola

Om Lärarassistenternas

Lärarassistenternas är den digitala samlingsplatsen för Sveriges utbildade lärarassistenter...

Vad är en lärarassistent?

Lärarassistent är ett paraplybegrepp över de roller inom skolan som anställts för att avlasta lärarna...

Varför anställa lärarassistenter?

För att det höjer undervisningens kvalitet och ger eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen...