Anställ en lärarassistent med statsbidrag

2019 införde regeringen ett statsbidrag för att anställa lärarassistenter. Syftet med satsningen är att anställa fler lärarassistenter i skolan med uppgift att avlasta lärarna. Detta för att ge lärarna ökad möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag; undervisningen, samt de uppgifter som tillhör undervisningen.

Det totala beloppet för statsbidraget år 2020 är 1 miljard kronor, enligt budgetpropositionen. 2019 var motsvarande belopp 475 miljoner kronor.


Vem kan söka bidraget?
Kommunala och privata huvudmän för:
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola

Under tidig vår 2020 beräknas riktlinjerna för lärarassistenter vara klara.

För mer information, se: Skolverkets webbplats.