Anställ en lärarassistent med statsbidrag

2019 införde regeringen ett statsbidrag för att anställa lärarassistenter. Syftet med satsningen är att anställa fler lärarassistenter i skolan med uppgift att avlasta lärarna. Detta för att ge lärarna ökad möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag; undervisningen, samt de uppgifter som tillhör undervisningen.

Det totala beloppet för statsbidraget år 2021 är 500 miljoner kronor. 2020 var beloppet detsamma och 2019 var motsvarande belopp 475 miljoner kronor.


Vem kan söka bidraget?
Kommunala och privata huvudmän för:
- Förskoleklass
- Grundskola
- Grundsärskola
- Gymnasieskola
- Gymnasiesärskola

För mer information, se: Skolverkets webbplats.

För att underlätta för huvudmän och rektorer med implementeringen av lärarassistenter i skolan har Skolverket på uppdrag av regeringen tagit fram riktlinjer för lärarassistenter. Läs riktlinjerna här!