Distansstudier vid Kalix Fhsk - del 1

Hej alla läsare, vad kul att ni har hittat hit! Idag är det jag, Hanna Norman - grundare av Lärarassistenternas som skriver. Jag tänkte bjuda på en bloggserie i tre delar som handlar om hur det är att läsa till Lärarassistent på distans vid Kalix Folkhögskola.

Jag har precis kickstartat andra terminen av utbildningen och känner mig både motiverad och vemodig; jag vill liksom inte att utbildningen ska ta slut, samtidigt som jag knappt kan bärga mig tills jag får använda mina nya färdigheter i yrkeslivet.

Under första terminen har vi läst en hel del administration, främst Office-paketet, Internet & sociala medier och svenska språket samt även mycket pedagogik med tyngd på studietekniker, ledarskap, utvecklingspsykologi och olika socialpedagogiska verktyg.

Vi har även gjort fältstudier på låg-, mellan och högstadiet samt gymnasiet som förberedelser inför vårterminens tre praktikperioder. Ett väldigt bra upplägg där vi fått möjlighet att ta pulsen på de olika stadierna och genom det ha ett bättre hum vilket/vilka stadie(r) vi vill göra praktik på. Mycket givande också att komma ut på fältet och analysera sin kommande yrkesroll. Det var verkligen helt skilda arbetsuppgifter som lärarassistent på lågstadiet än vad det var på gymnasiet, ändå besitter jag verktygen att kunna arbeta med båda utifrån kompetensen jag får från utbildningen. Så häftigt!

Som distansstudent vid Kalix Folkhögskola sker större delen av utbildningen hemifrån, men vi har även videomöten med vår studiegrupp, träffar i Kalix och så klart det praktiska lärandet ute på skolor.

Idag är en sådan dag då jag pluggar hemifrån. Förra och denna vecka läser vi konflikthantering parallellt med hur man skapar effektiva team. Väldigt givande veckor med färdigheter som kommer vara en stor tillgång ute på skolorna. Jag menar; hur skönt vore det inte för läraren att ha en lärarassistent som sköter konflikthanteringen så att läraren kan fokusera på undervisningen, utan avbrott? Det är så mycket en lärare förväntas mäkta med och samtidigt ska eleverna hinna få den undervisning de behöver för att nå kunskapsmålen.

På fredag har vi videomöte med studiegruppen om konflikthantering. Vi hörs igen då!

Är du nyfiken på Kalix Folkhögskolas LA-utbildning? Läs mer här!