Distansstudier vid Kalix Fhsk - del 2

Eftersom livet kom emellan fick vi skjuta på fredagens videomöte till idag. Vi har precis bytt studiegrupp så det var spännande att diskutera med "nya" människor.

Det är så här det ser ut när vi när vi distansstudenter möts upp på Google Meet för att diskutera. Denna gång var ämnet konflikthantering och vi diskuterade olika konfliktstrategier, försvarsmekanismer, personlighetspsykologi och kommunikationsstilar m.m. Väldigt intressanta frågeställningar.

Just konflikthantering är ju så viktigt att kunna när man arbetar med barn och unga. Att bemöta dem på ett konstruktivt sätt är inte så bara. Det krävs förståelse för hur vårt hanterande av konflikten påverkar eleverna, och att vi tar ansvar för vår del av lösningen.

Till veckan har vi träff i Kalix, då står det bland annat NPF, grupprocesser och digital miljö på agendan. Vi hörs igen då!