Lenas LIA - del 1

Jag heter Lena och studerar till lärarassistent på distans via vårdyrkeshögskolan i Linköping. Ni ska få ta del av hur en vecka på min praktik kan se ut. Min utbildning är upplagd med 50% studier och 50% praktik, eller LIA som det kallas på yrkeshögskola. LIA står för lärande i arbete. Jag har praktik 4h/dag 5 dagar i veckan. Det kan se lite olika ut och upplägget gör man upp med sin LIA-skola. Min LIA-skola är en kommunal högstadieskola i Östergötland. På skolan delar jag arbetsrum med en pedagogassistent, en elevassistent och en klasskamrat som också har sin LIA på samma skola.

Måndag 3/2

Jag börjar dagen lugnt. Eleven som skulle ta mycket uppmärksamhet från undervisande lärare dyker inte upp. Detta gör att jag inte behövs i klassrummet för att stötta övriga elever.

Jag får då tid att kolla lite i planering och kalendarium. Jag upptäcker då att en klass är dubbelbokad i april. Samtidigt som den ska på studiebesök, ska den också ha prov. Jag mailar berörda lärare och snabbt och lätt flyttas provet till veckan efter.

Jag går till arbetslagets arbetsrum för att ändra i kalendariet som jag gjort och skrivit ut. När jag kommer till arbetslagsrummet planerar de runt en elev som har gipsad arm. Eleven vill göra provet i matematik i morgon som hen har ställt in sig på. Dock kan hen kan inte skriva, så jag erbjöd mig att skriva åt eleven. Detta sparar tid och energi för både elev och lärare att alla skriver samtidigt.

På vägen från a-lagsrummet till mitt arbetsrum, går jag via expeditionen där skolan har en pärm där alla prov skrivs upp. Detta för att säkerställa att det blir max två prov i veckan för en klass.

I arbetsrummet träffar jag pedagogassistenten. Vi diskuterar kring ett mail som hen sen svarar på efter info från mig.

Dagen har även innehållit andra uppgifter. Jag har bland annat varit rastvakt. Det går ut på att synas i korridoren och skapa relationer. Jag har också tagit kontakt med undervisande lärare för att få uppgifter för en elev som ska ha extra stöd i kärnämnena till att börja med. Två dagar i veckan ska jag stötta hen, som då gör dessa i stället för två andra ämnen, som en åtgärd i anpassad studiegång.

När jag springer omkring från det ena till det andra händer det ibland att jag blir avbruten i språnget. Det kan vara av elever som undrar något, eller som idag, vaktmästaren. Jag tar mig alltid tid att prata, naturligtvis olika länge beroende på vad jag är på väg till. Idag var dagen relativt lugn, så det blev en kaffepaus ihop med vaktis. Mycket trevligt!

I morgon får vi se hur den blir. Planerat är stöd med en elev och skriva prov med en annan. Uppkommer inget nytt ska jag försöka hinna prata med någon av lärarna i SO och få planeringen inför nationella provet i maj godkänd.