Lenas LIA - del 4

Jag har tidigare bloggat för LA blogg, men inte presenterat mig. Jag heter Lena och studerar till lärarassistent via yrkeshögskola på distans. Jag har LIA som är yrkeshögskolans namn för praktik. LIA står för lärande i arbete. Min praktik är 50% av min utbildning. Så 4h/dagen, 5 dagar/veckan är jag på en kommunal högstadieskola i Östergötland.

Vi ska hålla oss kvar vid det där med distans. Efter regeringens rekommendationer om att förbereda oss för utbildning på distans har vi på skolan jobbat stenhårt. Lärare är en grym yrkeskår. På ingen tid alls ställer de bara om. Gymnasielärare och uppåt fick ju ingen egentlig förberedelsetid alls. De bara levererar. Jag är så imponerad och ödmjuk inför dem.

Vi inom grundskolan har sen i onsdags förra veckan förberett oss. Vi har haft internutbildningar i TEAMS som ska användas som plattform. Plattformen används delvis redan idag, men det här med video och lite annat är främmande för många. Jag som studerar på distans använder mig av exakt samma plattform som det är tänkt att eleverna ska använda om vi kommer till ett läge där distansundervisning gäller.

Jag vill med detta inlägg lägga lite ljus på att det går att fixa mycket med lite galna tankar och oortodoxa idéer. Så låt mig börja med lite bakgrund som sen leder vidare till en dag i digitala tecken.

Vi har en lärare på min praktikskola som sticker ut lite, men på ett positivt vis. Hen är precis likadan som mig och tycker att problem är till för att lösas. Det är vår biologilärare. Hen sitter hemma sen en tid tillbaka med förkylningssymptom och får därför inte närvara fysiskt. Jag och hen talades vid i all hast i onsdags (18/3) mest på skoj att det skulle vara lite häftigt att testa distansutbildning men omvänt. Hen satt redan då hemma men följde oss via TEAMS. Tankarna började när jag mest på skoj sa att provet går ju att göra även om hen inte är frisk. Jag provvaktar och hen tar muntliga prov via TEAMS.

Våra idéer blev till verklighet, så i fredags (20/3) testkörde vi på en klass. Läraren bjöd in till videosamtal via TEAMS och jag kopplade upp min till kanonen och körde där.

Läraren gjorde en genomgång, visade en PowerPoint och lektionen var som vanligt, bara det att hen inte var på plats. Min uppgift var att se till att alla elever fixade med det tekniska och stötta i det analoga klassrummet.

Här började vi förstå att det inte fungerar alls med att alla satt i det digitala klassrummet när alla var på samma plats. Det blev mycket rundgång, det tog mycket av tiden att stänga av mikrofoner osv.

Men det var inte förrän idag när jag var assisterande på en mentorstid som hölls digitalt. Här förstod vi vad som måste ändras och det återkommer jag till.

Mentorstiden är till för att skapa relation med klassen, att tala om viktiga saker och planera studieveckan med eventuella läxförhör, prov osv.

Idag hade rektorn bett om att vi skulle spela upp statsministerns tal till nationen från igår. Därefter fick eleverna uppdatera alternativt byta browser för att kunna använda Liber som digitalt läromedel fram igenom.

Efter mentorstiden kopplade jag ifrån, sa hej på en stund till eleverna och traskade ner till provpärmen i expeditionen. Där ringde jag läraren för att hjälpa till vid ny tid för prov. Ett prov blev inställt förra veckan på grund av sjukdom. Under samtalet tänkte läraren om. Jag skulle var den enda som kopplade upp sig till TEAMS. Jag kopplade upp min dator till kanonen och läraren hamnade då på storbildsskärm. Jag skulle rikta min kamera ut mot klassrummet. Ville de något skulle de räcka upp handen och så skulle de antingen fråga själva eller om det inte hördes, skulle jag upprepa frågan.

Efter nya planer mötte jag upp vår helt nya lärarstudent. Hens handledare var tvungen att åka till läkaren med sitt barn, så jag blev tillfrågad om jag kunde visa runt hur en dag i skolan kunde se ut.

Vi gick till en sal där en klass skulle släppas in, introduceras till dagens lektion, som också den hölls av en lärare som är hemma med symptom. Denna lektion var utan genomgång. Eleverna som hade svenska skriver på en novell. Läraren är uppkopplad på teams, så behöver eleverna hjälp eller fråga något skulle de skriva i chatten eller tala i mikrofonen. Dessa klarar sig ”själva”, så jag och lärarstudenten traskar vidare tillbaka till biologisalen där vi riggar för prov och väntar in två elever som ska ha extra stöd i sina ämnen. Eleverna dyker inte upp, så vi hinner rigga färdigt och prata en hel del. Hen frågar nyfikna frågor om vad en lärarassistent gör och vad det är för skillnad mot en elevassistent. Jag förklarar och hen blir alldeles lycklig. Redan nu på termin 4 av sin utbildning förstå hen att det kommer bli en hög arbetsbelastning som färdig lärare. Hen hoppas att vår yrkeskategori kommer implementeras i alla skolor runt om.

Efter rigg går vi ner till kafeterian och njuter lite av den fria tiden som blev tack vare att eleverna inte dök upp. Träffar elever från en klass som senare ska ha digital undervisning med mig. Jag slår mig ner och vi pratar lite. Samtalet leder till att jag förstår att jag blandat ihop klass C och klass D. klass D ska komma först och klass C som kommer efter lunch, det är de som ska ha provet.

Så det blir att gå tillbaka till biologisalen och ta bort alla provskärmar, plocka ihop alla prov och svarsblad. och förbereda datorn med valda delar ur studi.se som biologiläraren planerat att visa.

Lektionen flöt på enligt planen och det var inga konstigheter. Den nya planen med bara min dator på var klockren.

Läraren visade upp sin presentation, eleverna antecknade. Hen förklarade och påminde om att det är viktigt att anteckna då kunskapen oftast fastnar lättare. Hen är noga med att förklara sitt syfte med olika delar, tala studieteknik med eleverna. Efter genomgången fick de jobba i digitala läroboken på Liber och lektionen avslutades med en Kahoot.

Vi tackade för nu, kom överens om hur nästa lektion skulle gå till, provet. I klassen finns det en del elever som gärna vill ha muntliga prov. Planen blev att läraren hälsar eleverna välkomna, går igenom tanken med provet, hur det är upplagt och så vidare. Berättar att efter genomgången så ställs datorn med TEAMS uppe, in i grupprummet och de elever som önskar muntligt prov går in en och en och gör provet med läraren.

Jag och lärarstudenten får äntligen lunch. Tyvärr kommer jag mig inte för att fråga hen vad hen tyckte om upplägget och lektionerna så mycket. Hen tyckte det var riktigt häftigt att se hur man kan lösa mycket via datorn, hur det digitala kan vara till hjälp, både teknik och läromedel. Hen kommer få med sig upplevelser och kanske till och med nya kunskaper som inte så många lärarstudenter kommer få uppleva.

Efter lunchen, som blir något förkortad, riggar jag snabbt upp för provet, provskärmar upp, provpapper och svarspapper, penna och sudd på varje plats. Lektionen flyter på perfekt och provet kan genomföras både skriftligt och muntligt. Jag samlar in alla prov och städar i ordning salen på provskärmar och papper och släpper sen in sista biologilektionen för idag. Detta är samma klass som jag började med digital mentorstid. de är glada och uppspelta, men något trötta efter lunchen. Inte lätt att ha lektioner direkt efter maten. Dessutom är det tänkt att vara en repetition på saker de redan gjort, men ack så viktiga. De pratar om virus, bakterier och smittspridning. Naturligtvis gör vi detta på grund av pandemin.

Upplägget här är genomgång med Powerpoint, filmvisning via studi.se, lite genomgång igen och sen film för att därefter avsluta med eget arbete och sen genomgång av morgondagens lektion.

En minut in i andra filmen avbryter en elev och säger chockat att nationella proven är inställda. Jag pausar filmen och ber hen läsa om det hen precis sa. Mycket riktigt, proven är inställda. Vi letar på säkra källor och hittar samma info som eleven läst på en inte så säker sajt.

Eleverna får tusen tankar och frågor. Jag frågar om vi kan ta dem sen med läraren, som också passande nog är dess mentor. Vi kommer överens att titta klart på den sista filmen och sen blir det ljud i klassrummet.

Nu var det svårt att ha en dator uppkopplad och läraren på distans. Men vi löste det. Vi kompletterade varandra bra jag och läraren. Hen tog vad det innebar rent praktiskt för betyg och så vidare. Jag berättade vad pressmeddelandet egentligen menade och svara på följdfrågor.

Klassen var lättad, de flesta tyckte det var skönt att slippa proven. Men många blev lite oroliga för betyget. De såg det som sin chans att kunna visa på större kunskaper och snygga till betyget. Vi lugnade dem och sa att det naturligtvis finns andra prov och uppgifter de kan göra för att försöka nå de betyg de önskar.

Lektionen blev inte som läraren hade planerat. Men elevernas oro och tankar går före, dessutom var lektionen en repetition på redan genomgånget ämne. Vi släppte dem 10 minuter tidigare för att det inte var läge att försöka dra igång något och för kunna samtala lite om morgondagen.

Läraren känner sig fortfarande inte symptomfri och behöver därför stanna hemma i morgon också. Hen har bara två lektioner i morgon, men jag är tyvärr uppbokad som provvakt för en annan lärare på biologilärarens ena lektion. Efter pratat lite om hur jag tyckt det sett ut i det analoga klassrummet kom hen fram till att hen testar att ha eleverna lite var som, runt i skolan och så kör de en lektion på ”riktigt”.

Vi bestämde också att jag skulle assistera i klassrummet i morgon också med hens andra och sista lektion. Då stundar uppstarten på sex och samlevnads-delen av biologin. Så det kommer bli superspännande och se hur klassen reagerar.

Vi vinka hejdå efter hejarop och pushande kommentarer. Därefter gick jag vidare till dagens sista uppdrag, att släppa in en klass i en sal där de sen skulle ha engelska med lärare på distans. Precis som början av dagen jobbar de på egenhand med läraren uppkopplad på teams med möjlighet till samtalskontakt eller chatt. Jag ser till att de förstår dagens lektion och att de kommer igång. Konsulterar lite med läraren och får okej att lämna salen.

Innan jag lämnar salen, städar jag ordning efter andra som varit ensamma med lärare på distans, men som haft lärare i klassrum bredvid med lite ansvar. Eleverna har inte riktigt skött sig. Men det hade vi nästan räknat med. Whiteboard-pennorna hade vi i alla fall sett till att plocka undan.

Med tunga ben och ännu tyngre huvud, traskar jag bort till mitt kontor. Jag lämnar rapport via mail till mentorer om hur det gått under dagen där klasserna haft distansundervisning.

Jag planerar inför en ny dag och lägger in morgondagens lektioner i min kalender, svarar på lite mail som kommit in och rensar inkorgen på alla mail om lektioner via TEAMS som trillar in.

Det känns som våra elever kommer vara väl förberedda vid en eventuell bestämmelse för distansstudier. På detta har vi lyckats hålla lektioner igång, utan att det satts in några vikarier. Det är många lärare frånvarande, så det är inte heller helt lätt att få in vikarier. Så detta med omvänd distansundervisning har blivit en win-win, eleverna har övat och testat på att ha sin lärare i datorn, läraren har fått testa och känna på vad som fungerar.

Idag har jag verkligen assisterat, avlastat och visat hur väl en lärarassistent fungerar om man bara har lite fantasi och ser lösningar och inte problem. Det hjälper mycket att jobba med lärare som är med på banan när jag kommer med lite knasiga idéer som att ha prov på distans.

Som ni sett på bilden till inlägget och förstått av inlägget har det blivit långt många fler timmar än mina fyra timmar praktik. Men det går nog snart jämt ut, jag tror ju att vi står inför en distansundervisning och då kommer det troligtvis bli svårare att få ihop mina praktiktimmar, kanske rent av omöjligt.

Som avslutning vill jag bara säga, tvätta händerna noga och heja oss i skolans värld!