Lärarassistentens arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna beror helt på arbetsplatsens behov och den anställdes färdigheter. Nedan presenterar vi en lista över vad man kan förvänta sig av en utbildad lärarassistent.


Listan innehåller lärarassistentens:

- Samverkan med lärare

- Arbete i klassrummet

- Arbete utanför klassrummet

- Arbete utanför skolan

- Lektionsförberedande arbete

- Övrigt administrativt arbete


Ladda ner hela listan här!