LA Student


LA Student är Lärarassistenternas samlingsplats för de som studerar till lärarassistent. Här kan studenterna bolla tankar och idéer om utbildningen och sin kommande roll inom skolan.


Pluggar du till LA?

Bli medlem i LA Student!
medlem@lararassistenternas.se 

Let's make skolan great again!