Lärarassistenternas

Sveriges utbildade lärarassistenter


Vi startade hösten 2019 i syfte att förena alla utbildade lärarassistenter och tillsammans verka för våra intressen som ny yrkesgrupp inom skolan. Vårat första mål var att konkretisera lärarassistentyrket och göra det begripligt för allmänheten.

Lärarassistentyrket fick stor uppmärksamhet i media i samband med att regeringen 2019 beslutade om att erbjuda Sveriges huvudmän 475 miljoner i statsbidrag för att anställa lärarassistenter. I såväl media som i samtal med skolpersonal och huvudmän visade det sig att kännedomen om lärarassistentyrket var relativt låg. Ur det väcktes stort behov för våra medlemmar att nå ut med konkret och begriplig information om yrket.

2020 lanserades lararassistenternas.se för att uppfylla behovet.

Nu 2022 ligger vår främsta prio på att fortsätta nå ut och genom det driva på utvecklingen av vår yrkesgrupp.