Vad är en lärarassistent?

Lärarassistent är ett paraplybegrepp över de roller inom skolan som anställts för att avlasta lärarna; så att de kan fokusera på sitt kärnuppdrag - undervisningen.

En lärarassistent kan därför även vara anställd under andra titlar, exempelvis:

  • arbetslagsassistent
  • klassmentor
  • elevkoordinator
  • heltidsmentor

Att lärarassistentens roll kan se så olika ut beror på att rollen tillsätts efter arbetsplatsens unika behov. Vissa arbetsplatser behöver mer administrativ avlastning, medan andra behöver mer elevnära avlastning.

En viktig aspekt av lärarassistentens roll i skolan är om den anställde är utbildad eller ej. För att som lärare känna sig trygg med lärarassistenten, som denne lämnar över delar av ansvaret till, ställs krav på kompetens, kvalitet och pålitlighet. Utan utbildning är det ingen garanti.

Viktigt att komma ihåg; även om lärarassistenten arbetar nära eleverna ska rollen inte förväxlas med elevassistenten. Vi lärarassistenter är lärarnas assistenter, inte elevernas assistenter.