Varför anställa lärarassistenter?

Vi har en rådande lärarbrist i Sverige som enligt prognoser inte förväntas bli bättre de närmaste 15 åren. Samtidigt har allt större ansvar lagts på lärarna, vilket skapat en ohållbar situation i skolan.

Lärare vittnar om att de tvingas prioritera bort sitt kärnuppdrag, undervisningen, till förmån för andra uppgifter. Det innebär en försämrad kvalitet på undervisningen och sämre förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmålen.

Att anställa utbildade lärarassistenter innebär att lärarna får avlastning från de arbetsuppgifter som inte rör undervisningen. För lärarna innebär det mer tid till förberedelser av undervisning, undervisning och efterarbete av undervisning. Det höjer undervisningens kvalitet och ger eleverna bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen.